Geachte Motorcrossers,

KNMV en MON hebben in gezamenlijkheid een nieuw "FAQ overzicht" mbt de geluidsnorm bij motocross opgesteld, met mede input door de RAI GT.
 
Sinds 1 januari 2011 geldt een maximale geluidsnorm van 94 dBA in de motocross. Met deze FAQ willen wij de rijders, de clubs en industrie nogmaals wijzen op de beweegredenen waarom de verlaging van de norm noodzakelijk is. Inmiddels hebben wij het afgelopen jaar ervaren dat zowel de rijders als de clubs met de nieuwe norm aan de slag zijn gegaan. De rijders zijn naar technische oplossingen gaan zoeken, de clubs hebben verscheidene clubgeluidtestdagen gehouden. Ook voor de clubvrijwilligers gold dat men moest wennen hoe om te gaan met de nieuwe norm, de KNMV-MON dynamische meetmethode en de correctiemarge.
 
In de bijlage treft u het "FAQ document" als pdf file aan. De informatie is ook terug te vinden op de KNMV website, zie deze
link: http://www.knmv.nl/sport/nieuws/faq-geluidsnorm-motocross
 
Met vriendelijke groet,

Mario Pieterse
Beleidsmedewerker

Adres: Zijpendaalseweg 1, 6814 CA  ARNHEM
Post  : Postbus 650, 6800 AR  ARNHEM