Gouda, 23-02-2023

Teus en Piet, verlaten het bestuur.

Teus Achterberg en Piet Steenbergen, de langst zittende bestuursleden van MCC Holland, gaan het bestuur verlaten.
Bijna hun hele leven hebben zij toegewijd aan het reilen en zeilen van onze motorcrossclub in Gouda.

Natuurlijk werden zij bij de ledenvergadering even in het zonnetje gezet met een mooie oorkonde.
Na al die jaren kun je niet zomaar weggaan natuurlijk, dus werden zij benoemd to ereleden van MCC Holland.

Zij zullen de club niet de rug toekeren, want gelukkig gaan we ze nog vaak meemaken als vaste medewerkers.
Teus en Piet, bedankt voor alle mooie jaren en we hopen nog lang van jullie diensten gebruik te mogen maken.

Het bestuur en leden.


Deze pagina is onderdeel van www.mccholland.nl